Jans Grävservice


Presentation

Jan Söderström

Jans Grävservice, ett entreprenörsföretag med
över 30 år i branschen där ärlighet och kvalitet är
av högsta prioritet!
Jag hjälper dig med allt som berör markarbeten.
Jag ordnar även krossgrus och matjord.
Jag utför även pikning och pålning med
hydraulhammare.
Jans Grävservice:

Gräver allt och överallt!


Vi utför:

  • Husgrunder
  • Vägar
  • Dränering
  • Anläggning av gräsmattor
  • Pikning och pålning med hydraulhammare
  • m.m.

Kontakta oss:

Södra söderbyvägen 169
22610 Lemland
Tel. Nr: 0400229041
Tel. Hem: 34048
E-post: jan.soderstrom@aland.net