dsign Garden

Presentation

Kenneth Sundholm

dsignGarden skapar trivsel i din trädgård genom
ett proffsigt utfört arbete och helhetstänkande
med allt inom trädgård åt dig.

Som utbildad Trädgårdsarkitekt och Trädgårdsmästare
brinner jag för att skapa, vara kreativ, ständigt
utveckla mina kunskaper och få hjälpa människor
att öka deras trivsel i trädgården.

Helt enkelt Trädgård när den är som bäst!

Vi utför:

 • Trädgårdsplanering
  • Konsultation
  • Ritningar och
   skisser
  • Växtval
  • Inköp
   Beskärningar
   Plantering
 • Beskärningar
 • Plantering
  • Rabatter
  • Häckar
  • Träd och buskar
 • Markarbeten
  • Grävning
  • Jordschaktning
  • Gräsmattor
  • Stenarbeten
  • Bevattning Skötsel
 • Skötsel
  • Häckklippning
  • Gräsklippning
  • Ogräsrensning
  • Skötselavtal
 • Byggnationer
  • Pergola
  • Odlingslådor
  • Stolar

Kontakta oss:

Sundgärdan 37
22120 Mariehamn
Tel: 040 072 1243
Mail: info@dsigngarden.com
Hemsida: dsigngarden.com
Sociala medier: Facebook, Instagram, Tiktok

Utemiljö ab


Presentation

Anders Jansson

Utemiljö Ab, grundat 1989, är företaget som hjälper dig med allt i din trädgård! Vi jobbar över hela Åland.
Trädgårdsanläggningar & skötselarbeten, markarbeten & stenläggning m.m. Utemiljö Ab hjälper
dig med allt i din trädgård!

Specialitet: naturstensprojekt & skötselavtal.


Vi utför:

 • Anläggningsarbeten:
  Läggning avplattor & marksten. Murar & trappor. Gräsytor. Planteringar
 • Skötselarbeten:
  Gräsklippning. Slyröjning. Ogräsbekämpning. Beskärning. Nertagning av gårdsträd.
 • Markarbeten med minigrävare och kompaktlastare:
  Ledningsgrävning. Finplanering. Återställning. Materialflyttning. Småmuddringar. Dikesrensningar. mm.
 • Försäljning av:
  -Marksten.
  -Kantsten.
  -Gräsklippare.
  -Och övriga trädgårdsmaskiner.

Kontakta oss:

Norrängsstigen 1
22 100 Mariehamn
Tel. Nr: 0457 0529 313
Mail: utemiljo@aland.net
Hemsida: utemiljo.ax